Misja Instytutu: „Oddani pasji, ambitni w działaniu – leczymy pokolenia”

Biuletyn Informacji Publicznej
Podstawowe informacje adresowe

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa


Elektroniczna skrzynka podawcza NIGRiR
ePUAP:/instytutreumatologii/SkrytkaESP

Centrala: tel. (22) 67 09 100
Izba Przyjęć: tel. (22) 67 09 110
Rejestracja: tel. (22) 67 09 300

Dyrektor Instytutu
Tel. (22) 67 09 520
e-mail: sekretariat.dyrektora@spartanska.pl

NIP
REGON
KRS
Numer Księgi Rejestrowej

5250011042
000288567
0000066382
000000018585